Maitri 2019

TEAM MAITRI – 2019

 

President

Jeremiah Dsouza

jdsouza@ncsu.edu

9196336556

 

Vice President

Adharsh Srivats Rangarajan

arangar2@ncsu.edu

4703503755

General Secretary

Shashank Govindarajan

sgovind2@ncsu.edu

 

Treasurer

Bhavani Shankar

bkrishn4@ncsu.edu

6784290675

 

Events Head

Mandhani Kushal

mkushal@ncsu.edu

9842897700

 

Sponsorship Head

Nihal Madhava Navada

nnavada@ncsu.edu

9197719744

 

Multimedia Head

Darpan Dodiya

dpdodiya@ncsu.edu

9196373599

 

Public Relations Head

Aishwarya Purushotham

apurush2@ncsu.edu

9842929409

 

Events Team

Ankit Shah
Neha Manivannan
Pranjali Pathak
Ramya Ananth
Sujal Shah
Vasishta Burugula
Vaishnavi Doraiswamy

 

Finance Team

Emil Prosquilas Peter
Maitreya Save
Ravindersingh Rajpal
Suraj Kumar K P
Suresh Natarajan
Yeshwanth Sayani

 

Maitri Committee Advisor

Dr. Viney Aneja
Co-Director Graduate Programs, and Professor
Jordan Hall 5136
2800 Faucette Boulevard
Raleigh, NC 27607.
Email: vpaneja@ncsu.edu